aflossingsvrije hypotheekAflossingsvrije Hypotheek


afslossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije Hypotheek een probleem?

De aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening waarop de huiseigenaar geen reguliere aflossingen betaalt. Veel mensen kozen voor deze hypotheekvorm omdat het lage maandlasten betekent, omdat je alleen rente aflost. In Nederland was meer dan de helft van de hypotheken een aflossingsvrije. De naam van deze hypotheek is enigszins misleidend. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek word je namelijk wel degelijk geacht om de schuld af te lossen. Hier wordt dan ook meteen een risico zichtbaar: wanneer een huis in de loop van de tijd minder waard zou worden (‘onder water’ komt te staan), komt de huiseigenaar in de problemen met aflossen. Hypotheekaftrek bij de aflossingsvrije hypotheek

Het is dan ook raadzaam om zelf kapitaal op te bouwen door te sparen en/of te beleggen zodat je aan het einde van de looptijd toch de hypotheek kunt afbetalen. Als je zou verhuizen, dan los je het schuldbedrag af met de opbrengst van de verkoop van het huis (mits het genoeg opbrengt). Bij onverhoopt overlijden van de huiseigenaar loopt de hypotheek door, omdat hij overgaat op de erfgenaam. Het wordt huiseigenaren wel aangeraden om een overlijdensrisico af te sluiten, zodat zij hun erfgenamen niet opzadelen met eventuele ongewenste hypotheeklasten.

Wanneer de hypotheek is afgesloten voor een eigen woning (hoofdverblijf), kan een huiseigenaar de hypotheekrente aftrekken van zijn inkomen. Hierdoor zijn de woonlasten aanzienlijk lager. Huiseigenaren kunnen ervoor kiezen om een voorlopige teruggaaf aan te vragen, wat betekent dat ze de aftrekbare rente maandelijks voorgeschoten krijgen door de Belastingdienst.

Sinds de economische crisis zijn in 2013 de hypotheekvoorwaarden aangescherpt: nieuwe aflossingsvrije hypotheken komen niet meer in aanmerking voor renteaftrek. Hierdoor zijn ze een stuk minder populair geworden. Maar de rente op aflossingsvrije hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten is nog steeds aftrekbaar, waardoor doorstromers op de huizenmarkt er meestal voor kiezen om hun oude hypotheek te houden of deze mee te nemen in een nieuwe lening.

GRATIS INTAKEGESPREK

Is de aflossingsvrije hypotheek gevaarlijk?

In het najaar van 2017 bracht De Nederlandsche Bank (DNB) haar halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit uit, waarin ze waarschuwt voor de risico’s van de aflossingsvrije hypotheek. DNB ziet de hoge huishoudschulden van Nederlandse gezinnen als een sluimerend gevaar voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Ze voorziet dat een groot deel van de betreffende huishoudens met deze hypotheekvorm mogelijk niet over adequate financiële middelen beschikt om hun lening voor of op de einddatum af te betalen. Wanneer de looptijd van de hypotheek te einde komt, bestaat het risico dat huiseigenaren ongewild hun huis moeten verkopen of te maken krijgen met hogere hypotheekuitgaven gecombineerd met een lager inkomen.

DNB heeft aangeraden dat huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek tijdig maatregelen te nemen om hun toekomstige financiële situatie veilig te stellen. Ook adviseert zij dat kredietverstrekkers actief contact op moeten gaan nemen met klanten die mogelijk in de problemen komen. Daarnaast acht DNB het wenselijk dat hypotheekverstrekkers hun klanten stimuleren om het aflossingsvrije deel van de financiering zoveel mogelijk te beperken.

Bel 073-6898608 voor een vrijblijvende check bij 1 van onze 17vestigingen

Aflossingsvrije Hypotheek