Page content

Privacy Policy

Beste bezoeker,

Fijn dat je onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contact-, vragen-, afspraak– en/of het chatformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Hypadvies.nl, gevestigd aan Industrieweg 3-s te Vught , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:
Hypadvies
Industrieweg 3-s
5262 Gj Vught
Telefoonnummer: 073-6898608

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Hypadvies.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Mobiele telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons.
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
 • Wij  werken wel met Google analytics, maar uw IP-adres wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en er wordt ook geen data  doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten
 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Voor relaties waarvoor wij producten beheren zoals de Hypotheek of verzekeringen of andere financiële producten:

 • Hiervoor zijn wij onder de WFT gehouden om de gegevens te bewaren, zodat wij ze kunnen inzien wanneer nodig.
 • Wij communiceren deze gegevens alleen met de noodzakelijke instanties (denk aan de Hypotheekverstrekker).

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hypadvies.nl  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.