verschillende hypotheekvormen

Hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen: wat zijn de voordelen en nadelen?

De Juiste Hypotheekvorm Kiezen: Een Cruciale Stap Naar Uw Droomhuis

 

Bij het kopen van een huis is het kiezen van de juiste hypotheekvorm cruciaal. Deze keuze beïnvloedt niet alleen uw financiële toekomst, maar ook uw dagelijks leven. In deze blog zullen we de verschillende hypotheekvormen in Nederland verkennen.

 

Hypotheekvormen:

  • Annuiteitenhypotheek
  • Lineaire hypotheek
  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Hybride hypotheek
  • Levenhypotheek
  • Verhuurhypotheek

De verschillende Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek

Een Annuïteitenhypotheek is een type hypotheek waarbij je gedurende de looptijd elke maand een vast bedrag betaalt, de annuïteit genoemd. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin van de looptijd bestaat het maandbedrag voornamelijk uit rente en een klein deel aflossing, maar naarmate de tijd vordert, verschuift dit naar een groter deel aflossing en een kleiner deel rente. Het voordeel hiervan is dat je maandlasten gelijk blijven, wat zorgt voor financiële stabiliteit. Aan het einde van de looptijd heb je de gehele hypotheek afgelost. De Annuïteitenhypotheek is vooral populair onder starters op de woningmarkt vanwege de voorspelbare maandlasten en de volledige aflossing van de hypotheekschuld.

Voordelen:

1. Vaste Bruto Maandlasten: Bij de Annuïteitenhypotheek staat het brutomaandbedrag gedurende de rentevastperiode vast, wat betekent dat u elke maand hetzelfde bedrag betaalt.

2. Volledige Aflossing: Aan het einde van de looptijd is de volledige hypotheeklening afgelost, wat zorgt voor financiële zekerheid.

3. Lage Netto Aanvangslasten: Vergeleken met de Lineaire hypotheek, heeft de Annuïteitenhypotheek lage netto aanvangslasten omdat in het begin weinig wordt afgelost.

4. Geschikt voor Consumptieve Hypotheeklening Aflossing: De Annuïteitenhypotheek is een geschikte hypotheekvorm om een eventuele consumptieve hypotheeklening af te lossen.

5. Hypotheekschuld daalt langzaam: Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand hetzelfde bruto bedrag, waardoor de hypotheekschuld langzaam daalt.

Nadelen:

1. Stijgende Nettolast: De nettolast stijgt in de loop der jaren omdat u steeds minder belastingvoordeel krijgt.

2. Lagere Hypotheekrenteaftrek: De hoogte van de hypotheekrenteaftrek wordt gedurende de looptijd lager.

3. Weinig Aflossing in Beginfase: In de beginfase van de hypotheek wordt nauwelijks afgelost.

4. Beperkte Fiscale Aftrek bij Verhuizing: Vanwege de aflossingen wordt overwaarde in de woning gecreëerd, wat de fiscale aftrek bij een eventuele verhuizing beperkt.


Lineaire Hypotheek

Een Lineaire Hypotheek is een soort hypotheek waarbij je elke maand een vast bedrag aan aflossing betaalt, bovenop de rente over het nog openstaande hypotheekbedrag. In het begin zijn de maandlasten relatief hoog, omdat je naast de aflossing ook rente betaalt over het volledige geleende bedrag. Echter, naarmate de tijd vordert, daalt het openstaande hypotheekbedrag en daarmee ook de rentelasten, waardoor de totale maandlasten afnemen. Dit type hypotheek zorgt ervoor dat je de hypotheekschuld relatief snel aflost, wat financiële zekerheid biedt. De Lineaire Hypotheek is een transparante en overzichtelijke hypotheekvorm, waarbij je aan het einde van de looptijd gegarandeerd schuldenvrij bent. Het is een geschikte keuze voor mensen die een hoger inkomen hebben aan het begin van de looptijd, of voor hen die de hypotheekschuld snel willen aflossen.

Voordelen:

1. Snelle Vermogensopbouw: Door de maandelijkse aflossingen bouwt u snel en veilig vermogen op.

2. Dalende Maandlasten: Uw maandlasten worden steeds lager gedurende de looptijd omdat de rente wordt berekend over de resterende hypotheekschuld die elke maand afneemt.

3. Minder Risico op Rentestijging: Het risico van een rentestijging wordt na de helft van de looptijd steeds lager omdat uw lening lager wordt.

4. Zekerheid: Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost, wat zorgt voor financiële zekerheid.

5. Minder Rente over de Looptijd: U betaalt over de hele looptijd minder hypotheekrente dan bij andere hypotheekvormen.

Nadelen:

1. Hogere Initiële Maandlasten: De netto maandlasten zijn aan het begin hoger dan bij een annuïteitenhypotheek.

2. Begin met Hogere Kosten: Een lineaire hypotheekvorm is bij aanvang duurder dan de annuïteitenhypotheek, wat betekent dat u moet kunnen opvangen deze hoge kosten.


Hypotheekvormen:

Aflossingsvrije Hypotheek

Een Aflossingsvrije Hypotheek is een hypotheekvorm waarbij je gedurende de looptijd van de hypotheek alleen de rente betaalt en niet de hoofdsom aflost. Dit betekent dat de maandlasten relatief laag zijn, omdat je geen aflossingsbedrag betaalt. Echter, aan het einde van de looptijd blijft de oorspronkelijke hypotheekschuld volledig openstaan, en deze moet in één keer worden afgelost, verkocht of herfinancierd. De Aflossingsvrije Hypotheek kan aantrekkelijk zijn voor mensen die verwachten in de toekomst over voldoende middelen te beschikken om de hypotheek af te lossen, of voor diegenen die hun maandlasten laag willen houden. Het is belangrijk om te beseffen dat deze hypotheekvorm een zekere mate van financieel risico met zich meebrengt, vooral als er geen duidelijk plan is voor de aflossing van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd.

Voordelen:

1. Lagere Maandlasten: Omdat er niet wordt afgelost op de hypotheek, zijn de maandlasten lager in vergelijking met andere hypotheekvormen waarbij wel wordt afgelost. Dit kan resulteren in een hoger besteedbaar inkomen.

2. Maximaal Profiteren van Hypotheekrenteaftrek: In het verleden was het een voordeel dat u maximaal kon profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Echter, dit voordeel is in de loop der tijd verminderd, vooral voor hogere inkomens, door wijzigingen in het fiscaal beleid.

3. Laagste Maandlasten Gedurende de Looptijd: Gedurende de gehele looptijd van de hypotheek heeft u de laagste maandlasten omdat u niet aflost, en de rente is aftrekbaar voor hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2013.

4. Meeverhuizen: Indien u al een aflossingsvrije hypotheek heeft, kunt u deze meenemen naar een nieuwe woning. Echter, de nieuwe aflossingsvrije hypotheek mag maximaal 50% van de woningwaarde bedragen.

Nadelen:

1. Geen Vermogensopbouw: Omdat er niet wordt afgelost op de hypotheek, bouwt u geen vermogen op in de woning en loopt u het risico op een restschuld.

2. Schuld Blijft Staan: De schuld wordt niet minder tijdens de looptijd, en moet aan het einde van de looptijd of bij tussentijdse verkoop volledig worden afgelost.

3. Beperkte Fiscale Aftrek: De fiscale aftrek van de hypotheekrente stopt na 30 jaar, terwijl de rentelasten doorlopen.

4. Niet Geschikt voor Starters: Nieuwe hypotheken mogen sinds 1 augustus 2011 alleen als lineaire of annuïtaire hypotheek worden afgesloten om hypotheekrenteaftrek te krijgen, waardoor deze vorm minder interessant is voor nieuwe hypotheekklanten.


Spaarhypotheek

De Spaarhypotheek is een specifieke hypotheekvorm die in het bijzonder aantrekkelijk kan zijn voor huizenbezitters die hun woning vóór 1 januari 2013 hebben aangeschaft en reeds een spaarhypotheek op hun woning hebben. Deze vorm van hypotheek biedt een zekere mate van financiële stabiliteit en fiscale voordelen, vooral in het licht van de hypotheekrenteaftrek. Echter, het oversluiten of omzetten van een spaarhypotheek is aan strikte voorwaarden gebonden om te voorkomen dat men het recht op hypotheekrenteaftrek verliest. Dit maakt de spaarhypotheek tot een vastere, maar minder flexibele hypotheekoptie.

Hoewel op het eerste gezicht vergelijkbaar, is er een onderscheid tussen de spaarhypotheek en de bankspaarhypotheek. Bij een bankspaarhypotheek worden de spaartegoeden op een aparte, geblokkeerde spaarrekening gestort die direct gekoppeld is aan de hypotheek. Dit in tegenstelling tot de spaarhypotheek, waarbij de spaartegoeden worden ondergebracht in een kapitaalverzekering. Dit subtiele verschil heeft invloed op de manier waarop het gespaarde kapitaal wordt beheerd en aangewend voor de aflossing van de hypotheek.

De kern van de spaarhypotheek ligt in de opbouw van een spaarverzekering, die dient om de aflossingsvrije lening aan het einde van de looptijd in één keer af te lossen. Gedurende de looptijd van de hypotheek blijft het uitstaande hypotheekbedrag ongewijzigd, waardoor de maandlasten over de gehele periode stabiel blijven. Dit biedt huiseigenaren een duidelijk overzicht en zekerheid over hun financiële verplichtingen, terwijl ze tegelijkertijd profiteren van de fiscale voordelen die de spaarhypotheek biedt. Het is deze combinatie van fiscale efficiëntie, zekerheid over de maandlasten en gegarandeerde kapitaalopbouw die de spaarhypotheek tot een betrouwbare keuze maakt voor degenen die hun hypotheeksituatie over een langere termijn willen stabiliseren.

Voordelen:

1. Optimale Hypotheekrenteaftrek: Gedurende de looptijd wordt er niet afgelost, waardoor er optimaal geprofiteerd kan worden van de hypotheekrenteaftrek mogelijkheden.

2. Stabiliteit in Maandlasten: Eventuele renteschommelingen tijdens de looptijd van de hypotheek worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente.

3. Belastingvrij Vermogen Opbouwen: Er kan gekozen worden voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) waardoor belastingvrij vermogen opgebouwd kan worden.

4. Hoog Gegarandeerd Rendement bij Hoge Hypotheekrente: Bij een hoge hypotheekrente maakt u bij de spaarhypotheek een hoog gegarandeerd rendement.

5. Extra Interessant bij Hogere Rentes voor Hogere Inkomens: Voor mensen in de hoogste belastingschijven kan de spaarhypotheek extra interessant zijn bij hogere rentes door de hypotheekrenteaftrek.

6. Geen Risico op het Niet Halen van het Eindkapitaal: Bij de spaarhypotheek loopt u niet het risico dat u het eindkapitaal niet haalt.

Nadelen:

1. Inflexibiliteit: Een spaarhypotheek is erg inflexibel, vooral wanneer er gekozen wordt voor een KEW. Het oversluiten naar een andere hypotheekvorm of een andere hypotheekverstrekker kan daardoor zeer onvoordelig zijn.


Beleggingshypotheek

De Beleggingshypotheek combineert een hypotheeklening met een beleggingscomponent, waarbij de hypotheeknemer de mogelijkheid heeft om het kapitaal te beleggen in fondsen of aandelen. Hieronder staan de voor- en nadelen van een beleggingshypotheek.

Voordelen:

1. Kans op Hoger Kapitaal: Er is een kans op een hoger kapitaal dan nodig als de beleggingen goed presteren.

2. Belastingvrije Opbouw (bij KEW of BEW): Bij een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) is er een belastingvrije opbouw mogelijk.

3. Maximale Hypotheekrenteaftrek: Aangezien er tijdens de looptijd niet wordt afgelost, is er maximale hypotheekrenteaftrek mogelijk.

4. Flexibiliteit: Er is een hoge mate van flexibiliteit in hoeveel geld je maandelijks bijeen spaart voor de aflossing aan het einde van de looptijd, en je kunt voor een groot deel zelf bepalen waarin je belegt.

5. Mogelijkheid tot Hoge Rendementen: Door te beleggen in aandelen of fondsen kan er een hoog rendement behaald worden bij positieve beurskoersen.

6. Overlijdensrisicodekking Inbegrepen: In veel gevallen is er een overlijdensrisicodekking inbegrepen, die eventueel los aan te vullen is.

7. Stabiele Maandlasten: De maandlasten blijven gelijk zolang de rente van de hypotheek niet wijzigt.

Nadelen:

1. Beleggingsrisico: Er is een onzekerheid over het rendement en het eindkapitaal door de fluctuaties in de markt.

2 .Weinig Flexibiliteit door Belastingregels: De belastingregels bij een KEW of BEW zorgen voor weinig flexibiliteit.

3. Hoge Kostenstructuur: Bij een beleggingsverzekering is er een hoge kostenstructuur, ook bij afkoop.

4. Duur Overlijdensrisicodekking: De overlijdensrisicodekking die bij de beleggingsverzekering is inbegrepen, is soms duur.

5. Niet Geschikt voor Starters: De beleggingshypotheek is niet mogelijk voor starters op de woningmarkt of voor een hypotheekverhoging12345.


Hybride Hypotheek

De Hybride Hypotheek combineert elementen van zowel een spaar- als een beleggingshypotheek, waardoor hypotheekhouders gedurende de looptijd kunnen kiezen tussen sparen en beleggen om het kapitaal op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek aan het einde van de looptijd.

Voordelen:

1. Grote Flexibiliteit: Met een hybride hypotheek kun je kiezen tussen sparen en beleggen en kun je tijdens de looptijd switchen tussen deze opties. Je kunt meer risico nemen door te beleggen of minder risico nemen door te sparen, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en de marktomstandigheden.

2. Optimale Renteaftrek: Omdat er tijdens de looptijd van de hypotheek niet wordt afgelost, kun je optimaal profiteren van de renteaftrek.

3. Hoog Gegarandeerd Rendement (bij sparen): Als je kiest voor sparen, kun je bij een hoge hypotheekrente een hoog gegarandeerd rendement behalen.

4. Belastingvrij Vermogen (bij KEW): Als je kiest voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) kun je belastingvrij vermogen opbouwen.

 Nadelen:

1. Beleggingsrisico: Wanneer je kiest voor de beleggingsvariant, is er geen gegarandeerd rendement of eindkapitaal. Bij tegenvallende beleggingsrendementen loop je het risico dat het eindkapitaal niet voldoende is voor de aflossing van de gehele hypotheek.

2. Premie Overlijdensrisicodekking: De premie voor de overlijdensrisicodekking wordt vaak onttrokken uit de opgebouwde waarde, wat bij slechte beursresultaten kan leiden tot een hogere risicopremie en een lager geprognotiseerd eindkapitaal.

3. Waardeontwikkeling Spaardeel: In sommige scenario's, vooral bij extreem slechte beursresultaten, kan de waardeontwikkeling van het spaardeel dalen als er tekorten zijn in het beleggingsgedeelte.

4. Mogelijke Onrust: De mogelijkheid om te switchen tussen sparen en beleggen kan onrust veroorzaken als je niet zeker weet wanneer je moet switchen.

5. Afhankelijkheid van de Geldverstrekker: Er bestaat een grote afhankelijkheid van de geldverstrekker aangezien je zowel leent, spaart, belegt, en je verzekert bij dezelfde bank. Dit kan het moeilijk maken om de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker.


LevenHypotheek

De Levenhypotheek is een type hypotheek waarbij je gedurende de looptijd van de hypotheek geen aflossingen doet, maar in plaats daarvan vermogen opbouwt via een levensverzekering. Aan het einde van de looptijd wordt dit opgebouwde vermogen gebruikt om de hypotheek (deels) af te lossen.

Voordelen van een Levenhypotheek:

1. Maximale Hypotheekrenteaftrek: Gedurende de gehele looptijd van de hypotheek blijft de rente aftrekbaar, wat fiscaal voordeel oplevert.

2. Vermogensopbouw zonder Vermogensbelasting: Vermogen opbouwen zonder dat je daar vermogensbelasting over hoeft te betalen, mits de verzekering wordt aangemerkt als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW).

3. Gegarandeerd Eindkapitaal: Bij sommige levenhypotheken is er een gegarandeerd eindkapitaal, waardoor je weet wat het minimale bedrag is dat je aan het einde van de looptijd hebt opgebouwd.

4. Keuzevrijheid in Beleggingen: Mogelijkheid om zelf te kiezen in welke beleggingsfonds wordt belegd, wat een zekere mate van flexibiliteit en controle biedt over de beleggingsstrategie.

5. Stabiele Maandlasten: De bruto- en netto maandlasten blijven constant gedurende de looptijd van de hypotheek, mits de hypotheekrente niet wijzigt.

6. Flexibiliteit: Flexibiliteit doordat de polis en de lening los van elkaar lopen, wat mogelijkheden biedt voor aanpassingen in de toekomst.

Nadelen van een Levenhypotheek:

1. Hoge Kosten: Vaak zijn er hoge (beleggings- en/of verzekerings) kosten verbonden aan de levenhypotheek, waardoor de premie meestal hoger is dan bij een spaarhypotheek..

2. Onzekerheid over Eindkapitaal: Er is geen 100% zekerheid dat aan het einde van de looptijd het benodigde kapitaal bijeen is gespaard, vooral als er wordt belegd en de beleggingsrendementen tegenvallen.

3. Lager Rendement op Lange Termijn: De rendementsverwachting op lange termijn kan lager zijn in vergelijking met andere beleggingsmogelijkheden..

4. Beperkte Flexibiliteit: In sommige opzichten is de levenhypotheek minder flexibel, vooral als het gaat om het wijzigen van de voorwaarden of het oversluiten van de hypotheek.

Verhuurhypotheek

De Verhuurhypotheek is een financieel product dat specifiek ontworpen is voor het financieren van onroerend goed dat wordt verhuurd. Hier zijn de voor- en nadelen van een verhuurhypotheek, gebaseerd op diverse bronnen:

Voordelen van een Verhuurhypotheek:

1. Extra Inkomen: Door een woning te verhuren, kun je maandelijks extra inkomen genereren. Dit kan vooral voordelig zijn als de huurinkomsten stijgen door huurindexatie, terwijl je maandlasten dalen door lineaire aflossing.

2. Vermogensopbouw: Met een verhuurhypotheek bouw je vermogen op doordat je schuld afneemt terwijl de waarde van het verhuurde onroerend goed kan stijgen.

3. Hoger Rendement dan Sparen: In het begin is het rendement mogelijk niet zo hoog, maar na verloop van tijd, als de huur stijgt en de hypotheeklasten dalen, kan het rendement toenemen.

Nadelen van een Verhuurhypotheek:

1. Tegenvallende Huurinkomsten: Als je huurder stopt met betalen of de huur opzegt, vallen je huurinkomsten weg, maar je moet wel nog steeds je maandlasten betalen..

2. Verplichtingen: Als verhuurder ben je verplicht om het huis goed te onderhouden, wat betekent dat je reparaties op tijd moet uitvoeren. De kosten hiervan mag je in principe niet aan de huurder doorberekenen.

3. Wetten en Regels: De overheid heeft ook verschillende regels die het kopen en verkopen van huizen voor de verhuur moeilijker kunnen maken. Het is belangrijk om je goed te verdiepen in de actuele regels en in de gaten te houden wat er politiek gebeurt rond dit onderwerp.

4. Waardedaling van het Huis: Als de waarde van het huis daalt, daalt ook je vermogen. Er is zelfs een kans dat je een restschuld overhoudt als je het huis verkoopt.


De Verhuurhypotheek kan aantrekkelijk zijn voor mensen die een stabiele huuropbrengst verwachten en bereid zijn de verantwoordelijkheden van een verhuurder op zich te nemen. Het kan ook een manier zijn om een hoger rendement op je investering te behalen dan met traditioneel sparen, vooral in een lage renteomgeving. Het is echter belangrijk om te beseffen dat er ook risico's en verplichtingen aan verbonden zijn.

Kiezen van de Juiste Hypotheekvorm

Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is een essentiële stap op weg naar uw droomhuis. Elke hypotheekvorm heeft zijn specifieke voordelen en beperkingen, en het kan overweldigend zijn om deze alleen te navigeren. Maak daarom  een afspraak met onze experts, die klaarstaan om samen met u alle hypotheekvormen door te nemen en de optie te vinden die perfect bij uw financiële situatie past. Neem de eerste stap naar een zorgeloze toekomst en laat ons u helpen de hypotheek te kiezen die u het beste past.


Welke Hypotheekvormen worden het meest gekozen?

In de meeste gevallen zal de keuze vallen op een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek, aangezien deze het voordeel bieden dat de betaalde rente aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Wat is de beste hypotheekvorm?

De lineaire hypotheek wordt vaak gezien als een veiligere optie dan de annuïteitenhypotheek, omdat je de schuld sneller vermindert. Als snelle aflossing voor jou een prioriteit is, kan een lineaire hypotheek een overweging waard zijn.

hypotheekadvies over hypotheekvormen

Welke Hypotheekvorm past bij jou?

Boek hier je Hypotheekscan