Aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar?
21 februari 2018 

Aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar?

De aflossingsvrije hypotheek

Vanaf midden jaren negentig werd de aflossingsvrije hypotheek de meest populaire hypotheekvorm. Sinds die tijd is er qua regelgeving veel veranderd in Nederland op het gebied van hypotheken. Zo werd de maximale duur van de renteaftrek in 2001 gesteld op 30 jaar en mocht het aflossingsvrije deel van een hypotheek vanaf 2011 maximaal 50% van de marktwaarde van de woning bedragen. In ons land heeft ongeveer een derde van de huiseigenaren een hypotheek die volledig aflossingsvrij is. In ongeveer de komende twintig jaar zullen al die hypotheken volledig moeten worden afgelost en dat is reden tot zorg.

Aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar

Een aflossingsvrije hypotheek die na 30 jaar afloopt zal moeten worden afgelost. De meest voor de hand liggende oplossing hiervoor is om af te lossen met eigen geld of met de opbrengst van de woningverkoop. Verkoop kan echter een onwenselijk scenario zijn en mogelijk is er onvoldoende eigen geld om de schuld af te lossen. Een betere oplossing is dan om een nieuwe hypotheek af te sluiten. In dat geval zullen de maandlasten hoger uitvallen. Dit kan zijn door het verlies van hypotheekrenteaftrek (maximaal 30 jaar), waardoor de netto lasten toenemen. Echter, zelfs met hypotheekrenteaftrek geldt dat bij het oversluiten van uw hypotheek slechts tot 50% van de actuele marktwaarde van uw woning aflossingsvrij mag worden afgesloten. Over de overige 50% moet dus wel worden afgelost, waardoor de maandelijkse kosten toenemen.

aflossingsvrije hypotheek

Voorwaarden voor een nieuwe hypotheek na 30 jaar aflossingsvrij

Doordat de maximale verhouding tussen uw inkomen en de hoogte van de hypotheek (de woonquote) de afgelopen jaren strenger is geworden, bestaat de kans dat u bij een gelijkblijvend inkomen nu niet meer de hoge hypotheek kunt krijgen die u eerder wel kon krijgen. Indien uw inkomen zelfs gedaald is, dan wordt het nog moeilijker. Dit kan zijn omdat u bijvoorbeeld minder bent gaan werken of omdat u inmiddels van uw pensioen geniet. Bij de berekeningen om na te gaan of u een bepaalde hypotheek kunt krijgen wordt namelijk al rekening gehouden met uw pensioeninkomen als u binnen tien jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als uw aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar afloopt terwijl u met pensioen bent, dan betaalt u waarschijnlijk minder belasting omdat een deel van uw inkomen dan in een lager belastingtarief valt. Dat kan echter ook tot gevolg hebben dat u minder hypotheekrenteaftrek krijgt. De netto hypotheeklasten zullen daardoor na pensionering toenemen en de vraag is dan in hoeverre u de hypotheeklasten nog kunt opbrengen.

Wat u kunt doen

Als eerste is het belangrijk dat u inzicht krijgt in wat de hoogte van uw pensioeninkomen gaat zijn en een inschatting maakt of u de lasten van de hypotheek bij pensionering kunt dragen. Indien dat niet zeker is, kunt u mogelijk uw inkomen na pensionering aanvullen door bijvoorbeeld een koopsompolis of lijfrente- of kapitaalverzekering af te sluiten. Ook kunt u sparen of beleggen voor een aanvullend pensioeninkomen. De hoogte van de hypotheekschuld kunt u ook omlaag brengen door tussentijds af te lossen. Bij de meeste banken kunt u jaarlijks tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Als het voor u mogelijk is om een nieuwe renteperiode aan te gaan, dan kunt u profiteren van de momenteel historisch lage rente. U houdt daardoor maandelijks geld over dat u kunt gebruiken om af te lossen. Een andere optie is om uw aflossingsvrije hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel oversluiten in een annuïtaire of lineaire hypotheek. Dit zijn beide hypotheekvormen waarbij maandelijks wordt afgelost. Los van de hier genoemde opties doet u er goed aan altijd voldoende geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven.

Hypothecairplanner

Diana van Laarhoven Hypothecairplanner

Concluderend

U kunt er niet zomaar van uit gaan dat uw aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar omgezet kan worden in een nieuwe hypotheek. Hypotheekverstrekkers nemen uw pensioeninkomen al mee in hun berekeningen als u binnen tien jaar met pensioen gaat. Ga nu dus al goed na hoeveel uw toekomstige inkomen bedraagt en als dat te laag is voor een nieuwe hypotheek, dan is het nuttig om bijvoorbeeld extra af te lossen op uw hypotheek of extra te sparen voor een aanvullend pensioeninkomen.

Maak vrijblijvend een afspraak om de Hypotheek tegen het ligt te houden, we kijken dan samen wat slim is laten lopen, aanpassen of oversluiten.

info@hypadvies.nl

 

Over de schrijver
Mede-eigenaar van Hypadvies.nl | franchisenemer bij De Hypotheekshop | Mede-eigenaar DKVLverzekeringen.nl
Jan Duijkers
Door

Jan Duijkers

op 08 Aug 2018

Mijn aflossingsvrije hypotheek loopt nog 12 jaar. Wij willen een ander huis kopen. Kan ik de aflossingsvrije hypotheek meenemen onder dezelfde vorrwaarden?

Patrick van Laarhoven
Door

Patrick van Laarhoven

op 08 Aug 2018

Geachte heer Duijkers, Bedankt voor uw reactie. Bij aankoop nieuwe woning kunt u uw aflossingsvrije hypotheekdeel aanhouden, mits dit niet meer is dan 50% van de marktwaarde van de woning die u gaat kopen. Uiteraard wordt bij het advies wel gekeken of u de maandlasten kunt blijven dragen, ook na pensioendatum bijvoorbeeld. Een aflossingsvrije hypotheek blijft risicovol. Graag kijken we met samen naar de mogelijkheden. Hartelijke groet, Diana van Laarhoven

R. Helmonds
Door

R. Helmonds

op 25 May 2020

Ik ben 34 jaar en ga een huis kopen. Voor welk deel van de financiering mag ik een aflossingsvrije hypotheek aanvragen

Reactie plaatsen