Hoe lang duurt het om een hypotheek rond te krijgen?

Hoe lang duurt het om een hypotheek rond te krijgen?

na het tekenen van het renteaanbod uitsluitsel krijgt over het al dan niet verkrijgen van een hypotheek. Na het accepteren van het renteaanbod, krijgt u een definitief aanbod voor uw hypotheek. Wanneer u akkoord gaat met het aanbod, zal de bank de benodigde documenten gaan bekijken en bepalen of u een hypotheek kunt krijgen.

Wat er komt kijken bij de aanvraag van een hypotheek

Het meest cruciale gedeelte bij het aanvragen van een hypotheek, namelijk de acceptatie van de aanvraag door de bank, neemt zo ongeveer twee weken in beslag. Het gehele aanvraagproces duurt echter langer.

Voordat er een concrete aanvraag kan worden gedaan, doorloopt u eerst een voorbereidingstraject. Dit begint met het inwinnen van advies bij uw hypotheekadviseur. Samen met uw adviseur neemt u uw wensen en eisen, maar ook uw situatie door. Uw hypotheekadviseur kan dan al een inschatting maken van welke hypotheek bij u zou passen en welke niet. Daarnaast kan de adviseur u helpen bij het berekenen van het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Wanneer u advies hebt ingewonnen en alle benodigde documenten hebt verzameld, kan uw adviseur een aanvraag doen bij meerdere verstrekkers. De banken komen dan bij u terug met een renteaanbod. In dit aanbod staat tegen welke rente een hypotheek kan worden verstrekt. Dit is nog geen definitieve goedkeuring van uw aanvraag, maar slechts een indicatie van de voorwaarden. Mensen vergeten nog wel eens dat dit stadium ook doorlopen moet worden voordat de daadwerkelijke aanvraag gedaan kan worden. Dit kan zo een a twee weken duren, afhankelijk van hoeveel banken worden geselecteerd.

Wat gebeurt er na uw akkoord op het renteaanbod?

Wanneer het renteaanbod van de bank van uw keuze is geaccepteerd, zal de bank aan de slag gaan met uw daadwerkelijke aanvraag. In een ideaal scenario zijn hier geen problemen en dan moet u dus rekenen op ongeveer twee weken alvorens u iets van de bank hoort. Het kan echter voorkomen dat uw aanvraag wordt afgekeurd, dat er aanvullende documenten worden verlangd of aanvullende eisen worden gesteld. Dit zal het proces (behoorlijk) vertragen, afhankelijk van wat er geëist wordt.

Wij zorgen voor een zo snel mogelijk proces

Wanneer u ons inschakelt als hypotheekadviseur, zorgen wij voor een zo snel mogelijk proces. Wij zijn u van a tot z van dienst. Wij maken alles begrijpelijk en begeleiden u bij het doorlopen van de aanvraag. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek.
Reactie plaatsen