Hoe kan ik een hypotheek berekenen als ondernemer?

Hoe kan ik een hypotheek berekenen als ondernemer?

Het zal iedereen bekend zijn dat het als zelfstandig ondernemer lastiger is om een hypotheek te krijgen. Onmogelijk is het echter zeker niet. De voorwaarde is wel dat u aan kunt tonen al minimaal drie jaar een stabiel inkomen te genereren. Kunt u dit nog niet, bijvoorbeeld omdat u een startende ondernemer bent, dan zult u bij veruit de meeste hypotheekverstrekkers niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Voldoet u aan deze voorwaarde en wilt u weten hoe u uw maximale hypotheek kunt berekenen, lees dan door.

Zo werkt de inkomensbepaling

Een bank wil natuurlijk zekerheid. Die zekerheid toetst de bank aan de hand van uw inkomen. Bij hypotheekaanvragers die in loondienst werken, is dit zeer eenvoudig. Het overleggen van een contract en recente salarisstrook is in de basis al voldoende om te weten of u voor een hypotheek in aanmerking komt of niet, en zo ja, hoe hoog het maximaal te lenen bedrag is.

Om uw inkomen als ondernemer vast te stellen, wordt er gekeken naar uw belastingaangiften van de afgelopen drie jaar. Er wordt specifiek gekeken naar het saldo fiscale winstberekening: uw nettowinst. In principe geldt het gemiddelde van deze drie jaar als uw inkomen. Wanneer u in uw meest recente jaar echter een lager inkomen hebt gegenereerd dan in de twee jaar daarvoor, geldt dit laatste inkomen als uitgangspunt.

Stel dat u een hypotheek aan wilt vragen en u hebt de afgelopen jaren de volgende winsten behaald:
2018: 42.000 euro
2017: 35.000 euro
2016: 31.000 euro
Uw gemiddelde inkomen wordt dan gesteld op 36.000 euro.

Hoe u uw winst presenteert, is belangrijk

Cijfers kunnen een vertekenend beeld geven. Hoe u uw winst presenteert, is belangrijk. Als ondernemer zult u namelijk altijd proberen om uw winst zo laag mogelijk te houden, in verband met belasting. Zo hebt u mogelijkheden om kostenposten af te schrijven van uw winst. Het is verstandig om samen met uw boekhouder te kijken naar hoe u uw winst presenteert. Dat wil zeggen: geef toelichting bij de cijfers en nuanceer deze waar dit van toepassing is. Dit kan in uw voordeel werken.

Perspectief speelt ook een rol

Naast uw inkomen, wordt er ook gekeken naar uw perspectief voor de komende jaren. Wat zijn de verwachtingen in uw sector en hoe kunt u hierin meegaan? Hoe ziet uw toekomst eruit qua opdrachten en mocht u moeten stoppen met uw onderneming, hoe snel komt u dan weer in aanmerking voor loondienst? Er wordt ook gekeken naar uw achtergrond, het eigen vermogen van uw onderneming en uw financiƫle verplichtingen. Een hypotheekverstrekker kan eisen dat er extern onderzoek wordt gedaan naar uw inkomen.

Wij helpen u bij uw hypotheekaanvraag

Bent u ondernemer en wilt u een hypotheekaanvraag doen? Wij helpen u hierbij. Neem contact op voor een gratis intakegesprek.
Reactie plaatsen