Hoeveel hypotheek heb ik nodig bij nieuwbouw?

Hoeveel hypotheek heb ik nodig bij nieuwbouw?

Wanneer u een hypotheekaanvraag doet voor de koop van een bestaande woning, is dit vaak relatief eenvoudig (ervan uitgaande dat u van tevoren hebt berekend wat uw maximale hypotheekbedrag is). Het huis kent namelijk een uiteindelijk koopprijs, plus kosten koper. Het totale financiële plaatje is daarmee vrij eenvoudig te berekenen. Maar hoeveel hypotheek hebt u nodig bij nieuwbouw? Dit zit iets anders in elkaar.

Wanneer u een huis koopt van 300.000 euro, komen daar kosten koper bovenop. Deze zijn dus eenvoudig in te schatten. Koopt u een nieuwbouwhuis van 300.000 euro, dan doet u dit vrij op naam, maar komen er weer andere kosten bij kijken die zich niet allemaal even eenvoudig laten voorspellen. Wij lichten dit graag nader toe.

De verschillen tussen bestaande bouw en nieuwbouw

Omdat de kosten van het kopen van een woning van een nieuwbouwhuis anders worden samengesteld dan die van het kopen van een bestaande woning, heeft dit per definitie invloed op de totale prijs en dus op de benodigde hypotheek.

Ten opzichte van het kopen van een bestaande woning, kent het kopen van een nieuwbouwwoning deze verschillen: u betaalt geen makelaarskosten, taxatiekosten of overdrachtsbelasting, maar u krijgt wel andere extra kosten in de vorm van bouwrente, een bankgarantie en kosten voor eventueel meerwerk.

De bouwrente

De bouwrente is samengesteld uit verschillende kosten. Het grootste gedeelte zit in de kosten die de aannemer doorberekent aan u sinds is begonnen met de bouw. Soms zit de bouwrente al verwerkt in de kostprijs. Zit de bouwrente hier nog niet in verwerkt, dan kunt u dit vaak meefinancieren, maar deze rente is dan niet financieel aftrekbaar.

Renteverlies

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt, wordt het hiervoor benodigde geld in fases vrijgegeven. Dit noemt men een bouwdepot. Uw bank stort een gedeelte van het geld op een depotrekening die door de aannemer kan worden gebruikt om de woning te bouwen. Is het geld uit het depot op, dan kan worden bijgestort.

U ontvangt rente over het bedrag in het bouwdepot, maar u betaalt vanaf het moment dat de hypotheek ingaat ook rente over het openstaande hypotheekbedrag. Met andere woorden: u betaalt meer rente dan u ontvangt en dit wordt renteverlies genoemd.

De kosten van meerwerk

Bij een bestaande woning koopt u een huis voor een prijs waarin alles inclusief is. U betaalt het overeengekomen bedrag en koopt daarvoor het huis, inclusief zaken als de keuken, de badkamer en de tuin. Bij een nieuwbouwwoning gaat dit anders. U koopt de woning die wordt afgeleverd zoals vooraf is bepaald en overeengekomen.

Wilt u wijzigingen aanbrengen aan de woning, zoals een aanbouw, een andere keuken, badkamer of andere indeling van kamers of elektra? Dan wordt dit gezien als meerwerk. Meerwerk is lang niet altijd mee te financieren. Mocht het meerwerk aantoonbaar leiden tot een aanzienlijke waardevermeerdering van uw woning, dan kan het wel zo zijn dat dit meerwerk (deels) kan worden meegefinancierd in uw hypotheek.

Wij berekenen hoeveel hypotheek u nodig hebt

Hebt u plannen om een nieuwbouwwoning te kopen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Samen met u nemen wij de situatie onder de loep en berekenen wij hoeveel hypotheek u nodig hebt om uw woning te kunnen kopen. Uiteraard kunnen wij u vervolgens helpen bij de hypotheekaanvraag.
Reactie plaatsen