Hoeveel hypotheek kan ik krijgen als ondernemer?

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen als ondernemer?

Het is inmiddels een relevante vraag voor tienduizenden, zo niet honderdduizenden Nederlanders: hoeveel hypotheek kan ik krijgen als ondernemer? Meer en meer mensen werken als ondernemer of zelfstandige en hebben bijvoorbeeld geen vast, contractueel vastgelegd salaris. Daarom beoordeelt de bank hypotheekaanvragen van ondernemers anders. Dit kan gevolgen hebben voor het al dan niet slagen van een hypotheekaanvraag en voor het maximaal te lenen bedrag. De rechtsvorm van uw onderneming is van invloed
Een hypotheekverstrekker wil eigenlijk maar één ding en dat is de zekerheid dat u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Dit heeft een aantal gevolgen voor hoe uw aanvraag bekeken wordt. Hoeveel hypotheek u kunt krijgen als ondernemer, is onder andere afhankelijk van de rechtsvorm van uw onderneming. Bent u als privepersoon aansprakelijk voor eventuele schulden van uw onderneming (bijvoorbeeld wanneer u zzp’er bent of eigenaar bent van een VOF), dan loopt een bank meer risico dan wanneer u eigenaar of directeur bent van bijvoorbeeld een BV.

Uw inkomen vormt de basis

Net als bij een hypotheek voor mensen die in loondienst werken, vormt uw inkomen de basis van de hypotheek die u kunt krijgen als ondernemer. Er zal in de basis worden gekeken naar uw inkomen van de afgelopen drie jaar. Op basis hiervan wordt er een gemiddeld inkomen berekend. Is uw inkomen in de afgelopen drie jaar achtereenvolgens 41.000, 65.000 en 62.000 euro geweest, dan zal het gemiddelde van deze drie jaren, 56.000 euro, als toetsinkomen worden gehanteerd.

Er zijn geen vaste regels

Als ondernemer is het zeker wijs om bij verschillende hypotheekverstrekkers een aanvraag te doen. Er zijn namelijk geen vastomlijnde regels van hoe banken met uw toetsinkomen omgaan. De ene verstrekker staat hier soepeler in dan de andere, dus hoeveel hypotheek u kunt krijgen als ondernemer, kan sterk verschillen per bank.

Alles draait om zekerheid (en toekomstperspectief)

Als u als ondernemer een hypotheekaanvraag doet, zal de bank op zoek gaan naar zo veel mogelijk zekerheid. Dit betekent een aantal zaken. Hebt u bijvoorbeeld nog nooit winst gemaakt of nog nooit een volwaardig inkomen uit uw onderneming gerealiseerd, dan bent u zo goed als kansloos. Ook wanneer u nog niet drie jaar of langer een ondernemer bent, zal het lastig worden.

De bank kijkt echter ook naar (toekomstige) omstandigheden: hoe ziet uw markt eruit? Wat is het groeipotentieel van uw markt en uw onderneming? Bestaat uw onderneming nog niet zo lang, maar laat u desondanks een veelbelovende groei zien en is het aannemelijk dat dit de komende jaren door zal zetten en uiteindelijk zal stabiliseren, dan kan dit een positief effect hebben op de maximale hoogte van uw hypotheek.

Ook andere factoren spelen gewoon mee

Net als bij een reguliere hypotheekaanvraag van een aanvrager die in loondienst werkt, spelen overige factoren ook een belangrijke rol. Er wordt namelijk ook gekeken naar uw brede financiële situatie, zoals eventuele (studie)schulden, kredieten of betalingsverplichtingen. Hoe minder financiële verplichtingen u hebt, hoe gunstiger dit is voor uw maximale hypotheekbedrag.

Neem contact met ons op voor advies op maat

Wilt u weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen als ondernemer? Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek en wij gaan voor u aan de slag om te kijken wat er mogelijk is.
Reactie plaatsen