Hoe werkt een hypotheek bij nieuwbouw?

Hoe werkt een hypotheek bij nieuwbouw?

De meeste mensen weten in zekere mate hoe een hypotheek werkt wanneer u een bestaande woning koopt. Maar hoe zit dat bij nieuwbouw? Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt, bestaat deze nog niet. Met andere woorden: u leent geld voor een object dat er nog moet komen. Vanaf het moment dat de hypotheekakte getekend wordt, moet er worden betaald en gaat uw hypotheek dus in. Dit betekent dat u al moet gaan aflossen. Een hypotheek bij nieuwbouw werkt dus iets anders, ook qua aanvraag en voorwaarden.

Wanneer wordt de hypotheek afgesloten en wat moet er worden betaald?

In tegenstelling tot de koop van een bestaande woning, betaalt u niet direct voor de woning zelf. U betaalt voor de grond en voor het bouwdepot, de ontwikkeling en bouw van de woning. Zodra u de hypotheekactie hebt getekend, gaat de bouw van start (beter gezegd: u kunt de akte pas tekenen wanneer de bouw gaat beginnen) en betekent dit dat u eigenaar bent van het huis dat gebouwd gaat worden. Allereerst wordt de bouwgrond betaald. Dit is waarom uw hypotheek al ingaat, zelfs als er nog geen huis is.

Het restant van de som gaat in een zogenaamd bouwdepot: dit bouwdepot wordt gebruikt om uw huis te financieren. Naarmate de voltooiing van de bouw dichterbij komt, zullen de nettolasten gaan stijgen. U ontvangt namelijk rente over het bedrag in het bouwdepot, maar naarmate de woning verder af komt, wordt het bedrag in het bouwdepot ook lager en ontvangt u minder rente.

Naast rente voor uw hypotheek, kan in de hypotheek zelf ook renteverlies ingecalculeerd zijn: dit zijn kosten die u maakt door het verschil in rente dat u betaalt voor de grond en rente die u ontvangt uit het bouwdepot. Wanneer u het renteverlies meefinanciert, kunt u dit verlies niet meer fiscaal aftrekken.

Meerwerk

Alle nieuwbouwwoningen worden volgens een vooraf bepaalde standaard opgeleverd. Het kan zijn dat u extra’s wenst. Bepaalde extra’s kunnen worden meegefinancierd: dit is het meerwerk. Onder meerwerk worden extra werkzaamheden/voorzieningen verstaan die zorgen voor een waardevermeerdering van de woning. Denk aan een uitbouw, een dakkapel, maar ook een (afwijkende) badkamer of keuken. Gemiddeld genomen mag maximaal 25% van de koopsom worden geleend voor meerwerk. Het te lenen bedrag van het meerwerk, mag echter nooit meer bedragen dan de geschatte waardevermeerdering. Plaatst u een keuken en badkamer die de waarde van een woning van 200.000 naar 215.000 euro laten stijgen, dan mag u dus 15.000 euro lenen voor meerwerk.

Kosten die buiten de hypotheek vallen

Net als bij een hypotheek voor een bestaande woning geldt ook bij een hypotheek voor nieuwbouw dat een deel van de kosten, zoals de notariële kosten en andere zaken die buiten meerwerk vallen, voor eigen rekening komen. U moet dus altijd eigen vermogen meenemen. Zoals altijd geldt: hoe meer u zelf in kunt brengen, hoe lager de hypotheek en kosten zullen zijn.
Reactie plaatsen