Hoe werkt een vastgoedhypotheek?

Hoe werkt een vastgoedhypotheek?

Toch betekent deze term iets anders. Een vastgoedhypotheek is een hypotheek die kan worden afgesloten om te investeren in vastgoed. Met andere woorden: dit is geen hypotheek die is bedoeld voor de koop van een woning om zelf in te gaan wonen. De hypotheek is ter financiering van een pand dat u wilt gaan verhuren of waar u in de toekomst in de vorm van winst rendement uit wilt halen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een vastgoedhypotheek

Naast dat het te kopen pand niet gebruikt mag worden voor eigen bewoning, gelden er nog enkele voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor en vastgoedhypotheek. Vanzelfsprekend moet u kunnen aantonen dat uw financiële situatie het toelaat om te investeren en daarmee risico te lopen. Beschikt u over onvoldoende vermogen of onzekere inkomsten, dan zult u in de basis geen vastgoedhypotheek kunnen krijgen. Ook het onderpand is van groot belang: hoe meer zekerheid u de bank kunt verstrekken, hoe groter de kans is dat uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Meestal alleen voor zakelijke klanten

De meeste banken verstrekken alleen een vastgoedhypotheek aan zakelijke investeerders. Zakelijk wil in dit geval niet zeggen dat u handelt in de vorm van een bedrijf, maar dat u de woning aankoopt met zakelijke doeleinden, zoals commerciële verhuur.

Gezien de prijzen op de huizenmarkt is investeren in vastgoed al een aantal jaar behoorlijk populair. De investering kan in diverse vormen worden gedaan, daarom kunnen de bedragen die geleend worden ook sterk verschillen. Sommige investeerders hebben genoeg aan enkele tienduizenden euro’s, bijvoorbeeld voor de koop van een bescheiden appartement of omdat zij samen met anderen investeren. Bij andere investeerders kan het gaan om vele tonnen tot meerder miljoenen. Alles is afhankelijk van het type investering: het pand en de manier om rendement te behalen.

Sommige banken merken u aan als consument en niet als zakelijke investeerder wanneer u bijvoorbeeld een pand koopt voor verhuur aan familie. Er kunnen dan andere leningsvormen en –voorwaarden van toepassing zijn. Ook zal een vastgoedhypotheek meestal niet worden verstrekt wanneer het pand dient ter opbouw van pensioen.

Hoeveel kunt u lenen?

Hoeveel u kunt lenen is geheel afhankelijk van uw eigen vermogen, het pand en de bank. Vast staat in elk geval dat u nooit de volledige koopsom van het pand kunt lenen: u zult zelf moeten investeren en kunt slechts een deel bijlenen. Hoe ver de bank bereid is om te gaan, hangt af van het verwachte rendement. Zo zult u voor de koop van een fraai appartement in het centrum van Amsterdam met inleg van een goed stuk eigen vermogen eenvoudiger en meer kunnen lenen dan voor een tussenwoning in een klein dorpje.
Reactie plaatsen