Welke documenten heb ik nodig voor een hypotheek?

Welke documenten heb ik nodig voor een hypotheek?

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke aangelegenheid. Het zal je dan ook niet verbazen dat je flink wat documenten nodig hebt voor een hypotheekaanvraag. Hierbij helpen wij je en bespreken we de documenten die je nodig hebt of nodig kunt hebben voor het aanvragen en afsluiten van een hypotheek. Welke documenten je daadwerkelijk nodig hebt, is geheel afhankelijk van jouw situatie. Bepaalde documenten zijn altijd verplicht (zoals een identiteitsbewijs), andere documenten zijn soms verplicht (afhankelijk van de situatie) en weer andere documenten zijn soms gewoon handig om te hebben. Een hypotheek aanvragen kent meerdere stadia: oriënteren, aanvragen en afsluiten. Elk van deze drie stadia heeft voor een deel zijn eigen documenten nodig.

De benodigde documenten om goed te kunnen oriënteren

Wil jij je oriënteren op een hypotheek, dan is het zaak om een zo omvangrijk mogelijk beeld van jouw financiële situatie te schetsen. Goed hypotheekadvies kan alleen worden gegeven wanneer alle inkomsten, eigen vermogen en schulden en/of financiële verplichtingen volledig in kaart zijn gebracht. In dit stadium zijn er nog geen verplichte documenten, maar om te zorgen voor een goede inschatting van jouw maximale hypotheek en om te bepalen welke hypotheek in jouw situatie de beste is, is het raadzaam om de volgende documenten aan de adviseur te overhandigen:
  • Een arbeidscontract
  • Een recente salarisstrook
  • Bewijzen van andere bronnen van inkomsten
  • Een overzicht van spaarsaldi
  • Een bewijst van leningen of (studie)schulden
  • Alle andere documenten ter bewijs van vaste, financiële lasten, zoals rechtbankdocumenten van een scheiding, of bewijs van alimentatie
  • Bewijs van eventuele uitkeringen

Als je niet in loondienst bent, maar werkt als zelfstandige, dan maak je het oriënteren van een hypotheek eenvoudiger wanneer je jaarrekeningen van je laatste drie boekjaren meeneemt. In alle gevallen is het handig om een persoonlijk financieel overzicht mee te nemen. Dit maakt het eenvoudiger om samen met de adviseur te bepalen welke maandelijkse hypotheeklast goed gedragen kan worden.

De benodigde documenten om een hypotheek aan te kunnen vragen

Jouw hypotheekadviseur zal de bovenstaande documenten meesturen bij een hypotheekaanvraag. Wellicht zijn zij niet allemaal nodig of relevant, maar dat zal de adviseur voor jou beoordelen. Om een hypotheekaanvraag te kunnen doen, dient uiteraard ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te worden gestuurd. Het kan zijn dat de bank na de aanvraag nog extra documenten wenst te zien, zoals een uittreksel van het BKR.

De benodigde documenten om een hypotheek af te kunnen sluiten

In dit stadium zijn in principe alle benodigde documenten al bij de bank aanwezig. De bank zal nog voor een laatste maal willen controleren of de bankrekening waarvan de hypotheek zal worden afgeschreven actief is en of er geen belemmeringen zijn die betalingen verhinderen. De benodigde documenten voor de aanvraag zijn in principe de belangrijkste: zijn deze goedgekeurd, dan zijn voor het daadwerkelijk afsluiten met name de notariële documenten voor de koop van de woning benodigd.

 

Lees hieronder meer informatie over hypotheken:
Reactie plaatsen